Resinex webside bruger cookies og lignende teknologier for bedre at forstå hvilke produkter der har din interesse for derved personligt at kunne tilbyde mere detaljeret information. Ved at bruge Resinex webside accepterer du vores brug af cookies. Lær mere om cookies og hvordan du håndterer dem

Medicinal- og lægemiddelindustrien

RESINEX er en pålidelig partner inden for medicinal- og lægemiddelindustrien, idet en bred portefølje af unikke polymerer kan leve op til kravene på dette højtregulerede marked. Derfor tilbyder vi nerkendte mærker med forpligtelsen om et langsigtet partnerskab og betjening af medicinal- og lægemiddelindustrien på den bedst mulige måde.

RESINEX er en foretrukken partner blandt forarbejdere og producenter af polymerer og mærkevareindehavere, idet RESINEX er i stand til at levere polymerer over hele Europa, da RESINEX’ har salgskontorer i alle europæiske lande.

For at opfylde kravene på dette voksende marked er der dedikeret et markedsføringsteam og et teknisk serviceteam særligt til dette segment med henblik på at være i stand til at opnå en bedre forståelse af behovene i denne særlige industri og yde en bedre service over for vores kunder. Dette omfatter et tæt samarbejde på hvert enkelt trin af produktudviklingen, fra udvælgelse af materialer, forslag til design af værktøjer, MoldFlow-analyse, oplysninger om kemikalieresistens, vejledning vedrørende egnethed til sterilisation, produktionsvejledning og ved at levere de nødvendige attester til de adskillige godkendelsesprocesser, der er nødvendige i medicinal- og lægemiddelindustrien.

Eksempler på typiske anvendelser:

 • Medicinsk udstyr og systemer til fremføring af lægemidler
 • Emballage og lukkeanordninger til lægemidler
 • Pumper og inhalatorer
 • Komponenter til infusion
 • Komponenter til hæmodialyse
 • Indkapslinger og låg til medicinsk udstyr
 • Katetre og sårpleje
 • Engangsartikler

Ud over anvendelse til medicinske formål og lægemiddelformål anvendes disse polymerer i applikationer som diagnosticering, laboratorieformål og sundhedspleje, idet polymerer, der er særligt udviklede til følsomme applikationer, bibringer fordele til det endelige produkt. Sådanne fordele er: Rene dele, langvarig tilgængelighed, nem håndtering og fordele ved tilgængelig biokompatibilitet og dokumentation vedrørende kontakt med fødevarer samt produkternes holdbarhed.

Polymerers primære funktioner inden for medicinal- og lægemiddelindustrien:

 • Rene materialer*
 • Nem håndtering*
 • Langvarig tilgængelighed*
 • Mulige certificeringer*: Fødevaregodkendelse (FDA, EU 10/2011), Drug Master File (DMF), Den Europæiske Farmakopé (EU EP), biokompatibilitet US Class VI eller biokompatibilitet ISO 10993
 • Produktion iht. GMP* og/eller rene omgivelser*

* Certifikater udleveres alene ved anmodning derom, og ikke alle certifikater fås for alle produkter. Kontakt din lokale RESINEX-forhandler for yderligere oplysninger.

Risikoevaluering

RESINEX’ primære hensigt er at tilbyde en sikker og pålidelig ydelse til vores kunder og interessenter. Hensigten er at holde risikoen på et lavt niveau for alle involverede parter, som f.eks. producenter af polymerer, distributionsleddet, producenten af smådele, OEM-producenten eller mærkevareindehaveren og på overordnet plan, slutbrugeren eller patienten. Før udvælgelse af et materiale til jeres specifikke anvendelse er I velkomne til at kontakte jeres lokale RESINEX salgskontor for yderligere oplysninger. RESINEX sælger ikke polymerer til implantater.

Følgende polymerer fås til produktion af applikationer inden for det medicinske område og sundhedsområdet (det tilgængelige produkt kan være forskelligt fra land til land afhængigt af Resinex’ lokale distributionsrettigheder):

Sammenfatning af egenskaber for udvalgte polymerer:

ALTUGLAS® polymethylmethacrylat til medicinsk anvendelse (PMMA)

Altuglas International har produceret polymerer med enestående egenskaber og holdbarhed i 30 år. Denne plast, der er særligt udviklet til engangsartikler, har udsøgte egenskaber såsom enestående optiske egenskaber, god kemikalieresistens og mulighed for sterilisering. Derudover kan denne plast let forarbejdes, og pga. de enestående smelteegenskaber kan produktet anvendes til en lang række applikationer og forarbejdningsmetoder.

Kvaliteter:

 • ALTUGLAS® Luctor CR 13 — High chemical resistance
 • ALTUGLAS® SG 7 — High flow
 • ALTUGLAS® SG 10 — Good flow, good impact resistance
 • ALTUGLAS® VS UVT — High UV transmission

ExxonMobil™ polypropylen (PP)

ExxonMobil™ er en erfaren producent af polypropylen, der er velegnet til sprøjtestøbte dele til brug i medicinsk udstyr og emballering af lægemidler.

Dette omfatter homopolymer kvaliteterne ExxonMobil™ PP1013H1 og PP1014H1, som er særligt udviklet til lægemiddelmarkedet og typisk anvendes til medicinsk udstyr såsom sprøjter, inhalatorer og pumper, emballage såsom æsker, lukkeanordninger og dispensere. Yderligere fokusområder omfatter laboratoriesektoren og diagnosticering. I overensstemmelse med branchespecifikke krav om et højt hygiejneniveau kan disse kvaliteter steriliseres vha. damp eller ethylenoxid.

ExxonMobil™ PP9074MED -polypropylen er en random copolymer, der har gode flydeegenskaber og har et højt niveau af klarhed, hvilket gør materialet egnet til diagnosticeringsapplikationer, sprøjter og lignende medicinske produkter. Kvaliteten er også udviklet til at modstå højenergetisk stråling såsom gammastråler, der ofte anvendes til sterilisation af støbte dele.

Alle kvaliteter er optimeret til sprøjtestøbning.

Trinseo CALIBRE™ polycarbonat (PC)

Trinseo producerer speciel ren CALIBRE™ polycarbonate på deres Stade (D) produktionsanlæg. I de forgange år er kvaliteten med hensyn til transparens, yellowness og konstant viskositet blevet forbedret ved en konstant optimering af produktionen. Produktionen sker under renrums betingelser og følger GMP.

Følgende serier er tilgængelige:

 • CALIBRE™ 2060-SERIES — egnet til damp og ethylene oxide sterilisering
 • CALIBRE™ MEGARAD™ 2080-SERIES — egnet til gamma bestråling og electron beam bestråling
 • CALIBRE™ MEGARAD™ 2090-SERIES — egnet til gamma bestråling og electron beam bestråling, med forbedret farveskift
 • CALIBRE™ 5000-SERIES – medicinsk compound med 10% eller 20% glasfibre
Yderligere CALIBRE MEGARAD Polycarbonate typer med forbedret lipid resistens forefindes.

Trinseo MAGNUM™ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

TRINSEO tilbyder MAGNUM™ ABS som producers ved mass-polymerisering. Denne produktionsproces giver flere fordele:
 • Fremragende egenfarve
 • Indfarvning med mindre dosering masterbatch
 • Lavt indhold af flygtige stoffer sammenlignet med emulsions ABS

Følgende serie er tilgængelig:

 • MAGNUM™ 8391 MED

EMERGE™ Blends (PC/ABS og PC/PET)

EMERGE™ blends fra TRINSEO er specielt udviklet til at imødekomme kravene fra producenter af medicinsk udstyr og apparater.

Følgende serie er tilgængelig:

 • EMERGE™ 7000- (PC/ABS) SERIES – gode flydeegenskaber, gode indfarvningsmuligheder, UL 94 HB eller V0
 • EMERGE™ 9000 (PC/PET) SERIES – kemikalieresistens, høj stivhed, UL 94 HB eller V0

LG ABS

LG Chem tilbyder en række transparente ABS typer (M-ABS), som passer til en række medicinske applikationer hvor transparens, ESCR resistens og gode mekaniske egenskaber er krævet. Mulige applikationer: koblinger, beholdere eller IV komponenter.
 • TR557 - god transparens, høj slagstyrke
 • TR558A – god transparens, standard type
 • TR580 – fremragende ESCR og god steriliserbarhed (fuld medicinsk type)

Ansvarsfraskrivelse

De ovenfor anførte oplysninger er indsamlet efter vores bedste evne og på baggrund af den viden, vi var i besiddelse af på tidspunktet for offentliggørelsen. Desuagtet yder RESINEX ingen garanti vedrørende oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed og påtager sig intet ansvar vedrørende brug og eventuelle fejl. De oplysninger, der er indeholdt heri, udgør ingen specifikation af, ingen parametre for og er ingen garanti for produkternes egenskaber. Dette dokument er ikke en garanti for egnetheden til et særligt formål eller opfyldelsen af specifikke krav. Det er forarbejderens ansvar at vurdere produktets egnethed til det særlige formål.